Brøderup (Reservoir og pumpestation)

For at sikre forsyningssikkerheden i Brøderup, Sjolte, Snesere, Mogenstrup og Lov er der et drikkevandsreservoir på 500 m3, samt tilhørende udpumpning i Brøderup.
Der pumpes ud i flere zoner med forskelligt tryk. Maksimal udpumpning er 96 m3/time, forbruget i området er normalt under 40 m3/time.