Vandkvalitet

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet fører vi løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, drikkevandet på vandværkerne og drikkevandet hos forbrugerne.

Miljøstyrelsen udsteder retningslinjer for den offentlige kvalitetskontrol af vandværksvand. Der bliver lavet følgende kontroller:

  • Boringskontrol
  • Normalkontrol
  • Udvidet kontrol
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikroforureninger
  • Begrænset kontrol