Vandanalyser

Vand er det vigtigste levnedsmiddel, vi har. For at sikre forbrugerne drikkevand af en god kvalitet kontrollerer vi løbende både grundvandet og drikkevandet.

Du kan finde analyserne af dit drikkevand på dette link.

Kravene for drikkevand er følgende:

Parameter:

Enhed:

Højest tilladte værdi:

Temperatur

°C

max. 12

Ledningsevne

mS/m

min. 30

Reaktionstal

pH

8,5

Opløst ilt

mg O2/l

min. 5

Nitrat

mg NO3/l

max. 50

Nitrit

mg NO2/l

max. 0,1

Fluorid

mg F/l

1,5

Chlorid

mg Cl/l

max. 300

Bicarbonat

mg HCO3/l

min. 100

Sulfat

mg SO4/l

250

Ammonium

mg NH4/l

0,05

Natrium

mg Na/l

175

Calcium

mg Ca/l

< 200

Magnesium

mg Mg/l

50

Jern

mg Fe/l

0,2

Mangan

mg Mn/l

0,05

Total hårdhed

°dH

30

Farvningsgrad

Pt

15

Turbiditet

FTU

0,5

Inddampningsrest

mg/l

1.500

NVOC

mg C/l

4

Aggressiv kuldioxid

mg CO2/l

2

Bakterier

antal / 100 ml

0

Kimtal 22°C

antal / ml

200

Kimtal 37°C

antal / ml

5