Beregningsforudsætninger

På denne side findes de beregningsforudsætninger, NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg.


NK-Spildevand A/S vil løbende følge IPCC's prognoser for klimaforandringer og udmeldinger fra fagbranchen (DANVA og Spildevandskomiteen m.fl.) om dimensionering af ledningsanlæg og vil om nødvendigt revidere beregningsforudsætningerne.


NK-Spildevand A/S vil endvidere holde sig orienteret om ny viden på området og om nødvendigt revurdere de anvendte parametre for stof og vandmængder.


Se beregningsforudsætninger


Læs også om regnvandshåndtering i vores klimamenupunkt.