Produktionsanlæg større end 125 kW

Som følge af nye regler fra EU har Dansk Energi udarbejdet en ny standard-nettilslutningsaftale for produktionsanlæg større end 125 kW, bedre kendt som B, C og D-anlæg. Aftalen tjener det formål at lette nettilslutningsprocessen ved at samle alle relevante krav og vilkår i ét dokument, så man ikke behøver at læse al relevant lovgivning fra ende til anden – og samtidig sikre, at alle nødvendige aftaler fastholdes. Aftalen kan anvendes for anlæg, som nettilsluttes efter 27. april 2019 og derfor skal følge de nye regler for nettilslutning.


Nettilslutningsaftale for B-, C- og D-anlæg

Bilag 1 - Grundlag for nettilslutningen

Bilag 2 - Tidsplan og betalinger

Bilag 3 - Teknisk grundlag

Bilag 4 - Myndighedsgodkendelser

Bilag 5 - Særlige betingelser og krav for nettilslutningen

Bilag 6 - Teknisk dokumentation af produktionsanlægget jf. tekniske betingelser

Bilag 7 - Nettilslutningstilladelser

Bilag 8 - Relevante love og regler


Hvis du ønsker at få udleveret dokumenterne i Word, kan du kontakte os på el@nk-forsyning.dk.