Solceller og øvrige VE-anlæg

Du kan producere din egen strøm. Aflæsning af solcelleanlæg trækkes automatisk af NKE-Elnet hvert år pr. 31. december ved gruppe 6-anlæg. Der dannes årsopgørelse i løbet af januar/februar. Øvrige anlæg til vedvarende energi (VE) aflæses løbende.


Hvis VE-anlægget producerer mere el, end husstanden bruger, udbetaler Energinet godtgørelse for den overproducerede el, jf. Energinets gældende takster.


Hvordan kommer jeg igang?

Når du bliver oprettet som egenproducent, skal du have tildelt et GSRN-nummer. Dette sker helt automatisk, når elinstallatøren tager kontakt til NKE-Elnet, for at få udskiftet til en to-vejs-måler. Der bliver efterfølgende sendt en blanket til dig med et GSRN-nummer. Denne blanket skal du selv udfylde med de manglende oplysninger og retunere til Energinet.dk, så du kan blive godkendt og oprettet som egenproducent.


Ordningen kræver, at man har en elmåler med to tælleværker, der kan holde styr på den elektricitet, man køber og evt. overproduktion, der sendes ud i nettet og gemmes til senere forbrug. I forsyningsområdet under NKE-Elnet betyder det, at der skal sættes en to-vejs-måler op.


Information om produktionsanlæg større end 125 kW