Ønsker du at stille op til forbrugervalget?

Hvornår afholdes valget?

Fra 15. marts-30. marts 2022 afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter, der skal sidde i NK-Forsyning og datterselskabers bestyrelser de næste fire år – med indtrædelse på de ordinære generalforsamlinger d. 5. maj 2022. Hver husstand i NK-Spildevands og NK-Vands forsyningsområde har én stemme.


Hvem kan stille op?

Alle myndige personer kan stille op til valget – det vil sige, at det ikke er et krav, at man skal være kunde hos NK-Forsyning eller bo i vores forsyningsområde for at stille op som kandidat. Det er dog et krav, at kandidaten anbefales af minimum 10 fysiske personer (stillere), som alle er myndige og forbrugere hos NK-Forsyning A/S, og en husstand kan kun være stiller for én kandidat.


Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg overvejer at stille op?

Der afholdes ca. 6 årlige bestyrelsesmøder af forventet op til 4 timers varighed pr. gang (i alt for alle selskaber), 1-2 heldagsmøder årligt, eventuelle møder med ejer, myndigheder og andre interessenter, forberedelse til møderne, samt informationssøgning om, hvad der rører sig i virksomheden, branchen, lovgivningen m.v. For arbejdet betales et årligt honorar, som fastsættes på den første ordinære generalforsamling i maj.


Hvilke rettigheder og forpligtelser følger med arbejdet i bestyrelserne?

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer får samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelserne – det betyder blandt andet tavshedspligt og loyalt at arbejde for selskabernes interesser, som det følger af selskabsloven.


Hvornår kan jeg stille op?

Kandidater, der ønsker at stille op til forbrugervalget, kan gøre det fra d. 12. januar-9. februar 2022 via vores elektroniske valgportal. De godkendte kandidater offentliggøres på valgportalen d. 15. februar.

Stil op

Hvor kan jeg finde mere information om valget?

Sådan stiller du op som kandidat

Værd at vide som bestyrelsesmedlem

Valgregulativ

Bestyrelser og selskabsstruktur

Vores selskabers vedtægter

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber