Gravearbejder

Afskærende ledninger til Stikvej og Skallegårdsvej

Publiceringsdato:
15/06/2021
Projektbeskrivelse:

NK-Spildevand A/S skal udskifte og opdimensionere ledningen i den grønne korridor fra Askevænget til Skallegårdsvej. Arbejdet er en del af klimatilpasning af kloakken i Appenæsområdet. Det vil sammen med anlæggelse af en afskærende ledning langs Gl. Susåarm fra Stikvej til Askevænget reducere påvirkningen af vandmiljøet i Gl Susåarm væsentligt.


Arbejdet starter i midten af juni måned og forventes afsluttet i slutningen af november 2021.


Den afskærende ledning langs Gl. Susåarm vil blive etableret ved styret boring. Udskiftningen af ledningen i den grønne korridor udføres ved traditionel gravning. Skurplads til arbejdet placeres i den grønne korridor øst for Appenæs Bygade.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 14.07.2022:

  Færdiggørelse af arealerne med muld og græs efter anlægsarbejdet er desværre endnu ikke udført. Vi er endt i en tvist med entreprenøren om forskellige dele af det udførte arbejde. Vi har løbende rykket entreprenøren for at kunne komme videre, da vi naturligvis gerne vil have områderne reetableret hurtigt.


  Entreprenøren har nu oplyst, at de forventer at begynde reetableringen af områderne i uge 33. I den forbindelse vil der også skulle foregå nogle udbedringsarbejder.


  Vi starter med arealerne langs Gl. Susåarm, og herefter bevæger reetableringen sig op ad igennem korridoren.


  Fortovet på Appenæs Bygade er blevet midlertidigt reetableret med asfalt.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Tine Juhl Jørgensen
  2. Telefon:
   55 78 51 29
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen Vedel Hellgreen Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Entreprenør:

  Arkil A/S

  Jan Elmer Nielsen

  40 81 84 65

  jel@arkil.dk

 4. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lyshøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk