Gravearbejder

Strømpeforing af afskærende kloakledning i Vesterhave

Publiceringsdato:
24/06/2021
Projektbeskrivelse:

Vi renoverer den afskærende kloakledning, der går fra Lundegårdsvej over hestefolde og markarealer til Vesterhavevej. Renoveringen udføres som en strømpeforing – det vil sige en foring inden i de eksisterende rør.


Strømpeforingen vil blive installeret fra brønden i hestefolden vest for Sivsangervej 6 og ned til brønden ved Vesterhavevej 183, se gul markering på kort over strømpeforing i den blå faktaboks.


Vi arbejder med følgende tidsplan:

Uge 30-31 2021: Forberedelsesarbejder.

Uge 32 2021: Strømpeforing.

Uge 33 2021: Oprydning og afrigning.


I forbindelse med arbejderne kan der opstå lugtgener for beboerne og andre omkring arbejdsområdet.

Strømperne kan under hærdning afgive en kraftig skarp lugt, der stammer fra polyesterens styren indhold. Styren er et organisk opløsningsmiddel der indgår i dannelsen af polyesteren.


Når strømpen er hærdet, er al styren omdannet og derved bundet i polyesteren.

Da hærdeprocessen ikke kan ”løbe baglæns” vil der derfor ikke kunne afgives styren fra en færdighærdet strømpe.


I enkelte tilfælde har vi konstateret, at styrenen kan afgive lugt i kloaksystemet 1-2 km væk fra arbejdsområdet.

Per Aarsleff A/S, som står for udførelsen af arbejderne, har i over 30 år arbejdet med renovering af kloakker ved foring af polyesterimprægnerede strømper.


Styren har en meget lav lugtgrænse, hvilket vil sige, at man kan lugte stoffet, og derfor finde det generende, i koncentrationer, der er så lave, at de ikke er sundhedsskadelige.

Styrens lugtgrænse er omkring 0,05-0,5 ppm (0,2 - 2 mg/m3).

Arbejdstilsynets grænseværdi for styren er 25 ppm (105 mg/m3).


Per Aarsleff A/S har løbende ladet foretage målinger i boliger i forbindelse med kloakrenoveringer.

Målingerne har vist, at der ved defekter i afløbssystemet eller ved tømte vandlåse kan trænge styren ind i boligen, hvilket kan give lugtgener. I små og dårligt ventilerede rum er der risiko for, at der kan opbygges højere styrenkoncentrationer – i sjældne tilfælde omkring og over Arbejdstilsynets grænseværdi. Dette ses oftest i aflukkede kælderrum og toiletter med afløb, hvor vandlåsen ikke har virket. Koncentrationerne falder hurtigt, når der luftes ud.

Multi Billede:

Aktuel information

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Entreprenør:

  Per Aarsleff A/S

  Niels Salomonsen

  36 79 33 33