Gravearbejder

Afskæring af spildevand i Hjulebæk

Publiceringsdato:
09/07/2021
Projektbeskrivelse:

Ifølge spildevandsplanen for Næstved Kommune skal spildevandet i Hjulebæk afskæres i 2021 for at forbedre vandkvaliteten i Vinkælderrenden. Derudover skal 12 ejendomme på Hjulebækvej og 2 ejendomme på Skovvej tilsluttes nyt spildevandssystem i 2023. Disse to projekter vil blive udført på samme tid.

Spildevandet i Hjulebæk afskæres ved at samle fællesvandet og pumpe det til Gelsted og videre til Næstved Centralrenseanlæg.

I dag er størstedelen af ejendommene på Hjulebækvej fælleskloakeret, hvor regn- og spildevand ledes samlet til fælles trixanlæg med udløb i Vasegrøften. De resterende ejendomme i området har privat bundfældningstank til spildevand tilmeldt tømningsordningen, samt lokal afledning af regnvand.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i efteråret/vinteren 2021.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 09.07.2021:

  Vi starter nu forundersøgelser for projektet.

  I juli måned 2021 foretager medarbejdere fra Lyngkilde A/S de første besigtigelser på ejendommene.

  I uge 29-30 udfører Rico’s TV Inspektion spuling og tv-inspektion af eksisterende fællessystem langs Hjulebækvej.

  I uge 31-32 opmåles brønde hhv. på de enkelte grunde og i vejen, samt terrænniveau på vej, mark og rabat af en landmåler fra Skel.dk.

  I uge 35-36 udføres Bygningsregistrering af berørte ejendomme af en medarbejder fra Arkhus A/S.

  I august/september skal der laves frivillige aftaler med lodsejere vedr. byggepladsarealer, servitutarealer samt erhvervelse af arealer til det nye spildevandsanlæg.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Heidi Nørgaard
  2. Telefon:
   55 78 51 22
 2. Rådgiver:

  Søren Jensen

  55 78 31 11

  sje@lyngkilde.dk

 3. Landinspektør:

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk