Gravearbejder

Kloakering i Nyrup

Publiceringsdato:
27/02/2020
Projektbeskrivelse:

Kloakering af ca. 30 ejendomme i Nyrup inkl. Bostedet i Nyrup jf. spildevandsplanen.

Der skal etableres lokal rensning af spildevandet med nedsivningsanlæg for 130 PE (Personækvivalent = standard for forureningsmængder pr. person).

Anlægsarbejde i 2020 og tilslutning af ejendommene i 2021.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 28.05.2020:

  De direkte berørte borgere er informeret om forundersøgelser, forslag til stikplaceringer, bygningsregistrering og indgået lodejeraftaler om arealrettigheder.

  Vi har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Arkil Anlæg om udførelse af arbejdet.

  Forarbejderne med etablering af skur- og depotpladser vil blive startet i primo juni, primært uge 24.


  Arbejdet er opdelt i 3 etaper/områder med flere gravehold:

  Etape 1: Bostedet, Skovvej og Skovridergårdsvej med start medio juni til medio august.

  Etape 2: Nyrupvej med start medio juni til ultimo august.

  Vi er desværre nødsaget til periodevis, at spærre for gennemkørsels i Nyrup i arbejdstimerne.

  Vi vil forsøge, at give de berørte beboere løbende information i perioden. 

  Etape 3: Skælskør Landevej med start medio august til primo oktober.


  Status d. 01.03.2020:

  Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale pågår.


Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Dan Soltau
  2. Telefon:
   55 78 51 21
 2. Rådgiver:

  Rambøll

  Christian Fjord-Larsen

  Projektleder

  51 61 57 68

  crf@ramboll.dk

 3. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk