Gravearbejder

Kloakering i Skafterup

Publiceringsdato:
15/03/2023
Projektbeskrivelse:

Ifølge spildevandsplanen for Næstved Kommune skal ejendomme i Skafterup spildevandskloakeres for at forbedre badevandkvaliteten ved Bisserup Strand.


Arbejdet omfatter spildevandskloakering af selve Skafterup by, hvor spildevandet samles i en hovedpumpestation på mark ved gadekæret. Herfra skal spildevandet pumpes til eksisterende kloaksystem i Tornemark.


Det er desuden besluttet, at spildevandet fra Nyrup skal pumpes til det nye kloaksystem i Skafterup. Denne del af anlægsarbejdet er planlagt udført sidst i anlægsperioden.


Anlægsprojektet omfatter kloakering af 26 ejendomme og udføres ved etablering af ca. 1,5 km hovedledninger, 2,5 km trykledninger og 6 pumpestationer/-brønde.


Hele anlægsperioden forventes at blive fra uge 11 til uge 44.


Anlægsarbejdet betyder, at Skafterup vil delvis være spærret for gennemkørsel i perioden fra 14. marts til 15. maj 2023 inden for normal arbejdstid 07.00-18.00.


Specielt strækningen fra Skafterupvej nr. 5/8 til Skafterupvej nr. 23/24 vil være lukket for gennemkørende trafik i perioden.

Der vil blive etableret mulighed for parkering af biler på afmærkede arealer ved Skafterupvej 6 og 24, samt ved Fløehøjvej 2A. Fløehøjvej vil blive midlertidigt åbnet for lokaltrafik.


Der vil blive orienteret løbende her på siden og ved husstandsomdelte sedler om de aktuelle spærringer udfor de enkelte ejendomme.


Omlægning af bustrafikken kan ses på www.dinoffentligtransport.dk

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 10.05.2023:

  Kloakeringen af Skafterup bliver desværre forsinket. Vi kan ikke overholde den tidligere angivne tidsfrist for genåbning af Skafterupvej gennem byen d. 15. maj.

  På grund af udfordringer med grundvand og mange ukendte ledningers placeringer, der ikke stemmer overens med de informationer, vi havde på forhånd, er arbejdets fremdrift ikke sket i den planlagte hastighed. Vi har desuden aftalt med Næstved Kommune, at asfaltbelægningen gennem byen skal udskiftes på længere strækninger i fuld bredde.

  Colas Asfalt, der skal udføre asfaltarbejdet, kan først afsætte maskiner og mandskab d. 30. og 31. maj. Skafterupvej vil derfor først blive genåbnet for gennemkørende trafik fredag d. 2. juni.

  Vi beklager meget de gener, som selve arbejdet og nu også forsinkelsen af dette har givet.


  Status den 15.03.2023:

  Asfaltfræsning vil starte torsdag den 16.03.

  Gravearbejdet vil starte ved Skafterupvej 7-9 og 8-10 tirsdag den 20.03.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Dan Soltau
  2. Telefon:
   55 78 51 21
 2. Rådgiver:

  Rambøll

  Christian Fjord-Larsen

  51 61 57 68

  cfl@ramboll.dk

 3. Entreprenør:

  ROP A/S, Herlufmagle

  Daniel Rasmussen

  40 97 77 50

  dr@rop-as.dk

 4. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk