Gravearbejder

Afskærende ledninger til Stikvej og Skallegårdsvej

Publiceringsdato:
15/06/2021
Projektbeskrivelse:

NK-Spildevand A/S skal udskifte og opdimensionere ledningen i den grønne korridor fra Askevænget til Skallegårdsvej. Arbejdet er en del af klimatilpasning af kloakken i Appenæsområdet. Det vil sammen med anlæggelse af en afskærende ledning langs Gl. Susåarm fra Stikvej til Askevænget reducere påvirkningen af vandmiljøet i Gl Susåarm væsentligt.


Arbejdet starter i midten af juni måned og forventes afsluttet i slutningen af november 2021.


Den afskærende ledning langs Gl. Susåarm vil blive etableret ved styret boring. Udskiftningen af ledningen i den grønne korridor udføres ved traditionel gravning. Skurplads til arbejdet placeres i den grønne korridor øst for Appenæs Bygade.


Entreprenøren vil begynde med at arbejde på strækningen fra Askevænget og mod Skallegårdsvej. Tidsplan for det samlede anlægsarbejde vil blive lagt ud her på siden senere.


Det bliver nødvendigt at etablere byggegruber med spuns på arealet nær vendepladsen på Askevænget. Under spunsarbejdet vil stiforbindelsen Sjællandsleden ikke kunne benyttes på stykket fra Bakkevej til stibroen over Rønnebækken. Gående henvises i perioden til at benytte fortovet på Åderupvej/Appenæs Bygade. 


I forbindelse med krydsning af henholdsvis Appenæs Bygade og Gavnøvej vil det blive nødvendigt at spærre vejene i en periode.


Vi sommerferielukker pladsen i ugerne 28, 29 og 30 af hensyn til beboerne.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 08.09.2021:

  Arbejdet i den grønne korridor mellem Appenæs Bygade og Gavnøvej er gået rigtig godt. Vi går i gang med arbejdet langs og på tværs af Gavnøvej i morgen. Gavnøvej vil ikke som planlagt blive spærret under krydsningen. I stedet vil vejen blive indsnævret til et spor med prioritering. Arbejdet med krydsningen forventes at tage ca. 3 uger.


  Vi har fortsat problemer med vand i modtagehullet på Askevænget. I den kommende uge etableres filterboringer, hvorfra vandet vil kunne sænkes mere effektivt. Det er først muligt at færdiggøre boringen derefter.


  Status d. 27.08.2021:

  Boreentreprenøren har færdiggjort strækningen fra Bakkevej til Stikvej.

  Boreentreprenøren er i gang med strækningen fra Bakkevej til Askevænget. Der er boret frem til modtagegruben på Askevænget. Her er vi stødt på problemer med vand og har været nødt til at sætte sugespidser. Vi afventer, at det sænker vandet, før entreprenøren kan komme videre.

  Arbejdet i den grønne korridor mellem Appenæs Bygade og Gavnøvej går godt. Det er muligt, at vi når frem til krydsningen af Gavnøvej lidt hurtigere end forventet.


  Status d. 18.08.2021:

  Krydsningen af Appenæs Bygade er forløbet rigtig godt. Vi forventer at kunne åbne op for gennemkørsel i løbet af torsdag formiddag. 

  De støjende spunsarbejder er også afsluttet, og der arbejdes ved de to byggegruber.

  Boreentreprenøren er i gang med at udføre strækningen fra Bakkevej til Stikvej og fortsætter derefter med strækningen fra Bakkevej til Askevænget.


  Status d. 12.07.2021:

  Appenæs Bygade spærres ved nr. 18 fra mandag d. 2. august og til d. 27. august for at kunne foretage krydsning af vejen. Der vil være omkørsel via Birkevænget/Gavnøvej/Vordingborgvej/Vestre Ringvej. Omkørsel vil blive skiltet efter vejmyndighedens anvisning.

  Bussen er i perioden omlagt efter aftale med Movia, se mere på www.dinoffentligetransport.dk.


  I uge 31 og 32 vil der blive etableret byggegruber ved spunsning på arealet ved Askevænget. Vi bruger det mest støjsvage maskinudstyr til opgaven, men der vil alligevel kunne forekomme støjgener. Under arbejdet vil pladsen på Askevænget blive afspærret og stien ikke kunne benyttes, se også ovenfor.


  Det er aftalt med Næstved Kommune, at der efter arbejdet laves et stiforløb ovenpå kloakledningen i den grønne korridor fra Appenæs Bygade til Skallegårdsvej. Stien forbindes til det nye byggemodningsområde i Stenstrup.


  Hovedtidsplan for arbejdet kan ses herunder:

  Ledning til Skallegårdsvej

  • Starten af august til midten af september: Strækningen fra Appenæs Bygade frem til Gavnøvej.
  • Midten af september til midten af oktober: Krydsning af Gavnøvej og frem til Skallegårdsvej.
  • Midten af oktober til midten af november: Reetablering og stiarbejder i grøn korridor.


  Ledning til Stikvej

  • Hele ledningen udføres ved styret boring. Boringen foretages i en af ugerne 33-35. Tilslutningsarbejder udføres løbende derefter i perioden frem til midten af oktober.
  • Bygværksarbejder ved Askevænget starter i starten af august.
  • Bygværksarbejder ved Stikvej forventes at starte i midten af september.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Tine Juhl Jørgensen
  2. Telefon:
   55 78 51 29
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen Vedel Hellgreen Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Entreprenør:

  Arkil A/S

  Jan Elmer Nielsen

  40 81 84 65

  jel@arkil.dk

 4. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lyshøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk