Gravearbejder

Afskærende ledninger til Stikvej og Skallegårdsvej

Publiceringsdato:
15/06/2021
Projektbeskrivelse:

NK-Spildevand A/S skal udskifte og opdimensionere ledningen i den grønne korridor fra Askevænget til Skallegårdsvej. Arbejdet er en del af klimatilpasning af kloakken i Appenæsområdet. Det vil sammen med anlæggelse af en afskærende ledning langs Gl. Susåarm fra Stikvej til Askevænget reducere påvirkningen af vandmiljøet i Gl Susåarm væsentligt.


Arbejdet starter i midten af juni måned og forventes afsluttet i slutningen af november 2021.


Den afskærende ledning langs Gl. Susåarm vil blive etableret ved styret boring. Udskiftningen af ledningen i den grønne korridor udføres ved traditionel gravning. Skurplads til arbejdet placeres i den grønne korridor øst for Appenæs Bygade.


Entreprenøren vil begynde med at arbejde på strækningen fra Askevænget og mod Skallegårdsvej. Tidsplan for det samlede anlægsarbejde vil blive lagt ud her på siden senere.


Det bliver nødvendigt at etablere byggegruber med spuns på arealet nær vendepladsen på Askevænget. Under spunsarbejdet vil stiforbindelsen Sjællandsleden ikke kunne benyttes på stykket fra Bakkevej til stibroen over Rønnebækken. Gående henvises i perioden til at benytte fortovet på Åderupvej/Appenæs Bygade. 


I forbindelse med krydsning af henholdsvis Appenæs Bygade og Gavnøvej vil det blive nødvendigt at spærre vejene i en periode.


Vi sommerferielukker pladsen i ugerne 28, 29 og 30 af hensyn til beboerne.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 07.02.2022:

  Projektet er blevet stærkt forsinket grundet vandproblemer på det sted, hvor de nye ledningsstræk forbindes ved Askevænget. Entreprenøren er nu kommet videre, og det tunge arbejde ved Askevænget forventes afsluttet i februar måned. Herefter fjernes jernplader, og der ryddes op. Den afsluttende reetablering kan først færdiggøres, når vejret bliver mildere i april måned. Det gælder også for arealerne i korridoren fra Appenæs Bygade til bagsiden af Skallegårdsvej.


  Den sidste strækning fra Stikvej til Jacobshavn forventes udført ved styret boring den første uge af marts. Den er også blevet forsinket af førnævnte årsag.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Tine Juhl Jørgensen
  2. Telefon:
   55 78 51 29
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen Vedel Hellgreen Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Entreprenør:

  Arkil A/S

  Jan Elmer Nielsen

  40 81 84 65

  jel@arkil.dk

 4. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lyshøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk