Gravearbejder

Ny kloakledning på Vordingsborgvej

Publiceringsdato:
16/05/2022
Projektbeskrivelse:

NK-Forsyning etablerer en ny kloakledning på tværs af Vordingborgvej i perioden uge 21-45 2022 – et arbejde som vil blive udført af firma Holbøll A/S.


Da den nye kloakledning skal etableres i stor dybde, lukkes Vordingborgvej i perioden for gennemgående trafik mellem Svendborgvej og lyskrydset v. Dyssegårdsvej/Gavnøvej.

Der vil fortsat være adgang til de ejendomme, der har indkørsel ud til Vordingborgvej og Rønneparken.


Kloakledningen skal lægges fra den eksisterende kloakledning i det grønne areal på Åderupvej, tværs over Vordingborgvej, gennem haverne under Vordingborgvej 301 og 301A, under Rønnebækken og op til det eksisterende kloaksystem på Odensevej 206A som vist på kortbilag under projektdokumenter i den blå boks.


Den første uges tid vil gå med afmærkning og afspærring samt etablering af byggeplads, hvorfor vi forventer, at selve entreprenørarbejderne vil gå i gang i uge 22 2022.


Kloakarbejderne udføres med afsæt i spildevandsplanen for Næstved Kommune, hvor denne strækning er den sidste del af det nye afskærende kloakanlæg, der går øst om Næstved By over til Næstved Centralrenseanlæg.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status pr. 28.06.2022

  Efter ønske fra og i samråd med vejmyndigheden har vi ændret skiltningen – se den reviderede tegning i kortbilag under projektdokumenter i den blå boks.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen V. H. Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Entreprenør:

  Holbøll A/S

  Hans-Henrik Olsen

  40 58 12 01

  hho@holboell.dk