Gravearbejder

Ring Øst: Etablering af afskærende ledninger

Publiceringsdato:
18/01/2023
Projektbeskrivelse:

Så er vi gået i gang med de 2 sidste etaper af de afskærende ledninger øst om Næstved By, der blandt andet skal forsyne de nye bydele på Stenlængegård.


Den første etape omhandler en bassinledning syd for Skyttemarksvej ved boldbanen samt en ny spildevandsledning op til den eksisterende ledning, der ligger i rabatarealet på Ring Øst.


Under den næste etape etablerer vi en ny stor pumpestation og et rørbassin ved Østre Ringvej med tilhørende trykledning op til den eksisterende på Ring Øst.


Arbejderne er sat i gang og forventes afsluttet sommeren 2023.

Multi Billede:

Aktuel information

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen V. H. Laursen

  svhl@moe.dk

  61 55 36 39

 3. Entreprenør:

  Holbøll A/S

  Peter Skov Jensen

  24421930

  psj@holboell.dk

  24 42 19 30