Hvornår bliver tanken tømt?

Se, hvornår din tank bliver tømt. Vi gør dog opmærksom på, at den planlagte uge kun er vejledende og kan ændres af entreprenøren.


Som grundejer kan du modtage en varsling om tømningen via sms, e-mail eller pr. brev. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen. Både grundejere og eventuelle lejere har mulighed for at tilmelde sig varsling via sms eller e-mail. Varsling pr. brev sendes kun til grundejere.


Hvis du har bedt om at få varslingen via sms eller email, så har du også mulighed for at blive påmindet tømningen dagen før. Kontakt NK-Forsyning på nk-spildevand@envafors.dk.


Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at NK-Spildevands oplysninger om telefonnumre og e-mailadresser m.v. er korrekte, så husk at af- eller tilmelde dig varslingen ved flytning.


Du kan til- eller afmelde dig varsling.