Ingen rester af pesticider i vores drikkevand

Der er jævnligt historier i pressen om vandværker, hvis vand overstiger grænseværdierne for pesticidrester i drikkevandet.


Hos NK-Forsyning tager vi forbrugersikkerhed meget alvorligt og screener løbende for pesticider i vores vand.


Vi har 16 aktive vandboringer og to vandværker – Hjelmsøværket syd for Ringsted og Pindsobroværket sydvest for Haslev – og i ingen af disse har vi på noget tidspunkt fundet rester af pesticider.


Forbrugerne på de knap 15.000 kundeforhold, som NK-Forsyning leverer drikkevand til, kan derfor trygt drikke deres vand med en viden om, at de har en vandkvalitet, der er helt i top.


Du kan altid finde analyseresultaterne af vores vandprøver.


Hver gang vi tester for nye typer af kemikalierester i vores vand, skriver vi desuden altid om resulatet af prøverne i vores nyheder og i vores nyhedsbreve.