LED-lys er det nye sort

Næstved Kommunes vejlysanlæg består af ca. 17.800 armaturer, som NK-Service varetager drift og vedligehold af. En stor del af vejbelysningen er af ældre dato – det vil sige ældre end 25-30 år – og armaturerne er dermed både ineffektive og energikrævende. Der er derfor betydelige energibesparelser at hente ved at udskifte de aldrende vejlys til armaturer med moderne LED-lysteknologi.


Over en fireårig periode fra 2018 til 2021 udskifter NK-Service ca. 3000 lysstofrør med moderne armaturer med LED-belysning. Med udgangen af 2021 forventer vi derfor, at de mest udskiftningstjenlige vejlysarmaturer vil være opgraderet til den nyeste standard for LED og styringsmulighed.


Udskiftningen af de gamle vejlysarmaturer er stort set selvfinansierende, idet investeringerne dækkes af de opnåede besparelser på elforbruget til de nye armaturer. Herudover vil energibesparelsen også bidrage positivt til Kommunens CO2-regnskab.


De nye LED-armaturer har samtidig den fordel, at de giver en mere behagelig natsænkning, da vi med dem ikke slukker for hver anden lampe, men i stedet blot dæmper dem alle.