Vi udnytter de lyse nætter

Teknisk Udvalg vedtog d. 15. december 2014 den nuværende tændplan for at spare på energien og undgå ”spild af strøm”. Tændplanen regulerer den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen.


Vedtagelsen betyder, at gadelysene i perioden 2. maj til 15. august kun tændes på natsænkningsniveau. Det vil sige, at man nogle steder vil opleve, at kun hver anden lampe er tændt. I andre områder er alle lamper fortsat tændt, men her er systemet indrettet sådan, at lysintensiteten er lidt lavere.


I den mørke periode fra 15. august til 2. maj bliver gadelysene tændt på fuld styrke ved solnedgang.


Kl. 22 sættes gadelyset på natsænkningsniveau, og kl. 06 tændes gadelyset fra natsænkningsniveau til fuld styrke og forbliver sådan indtil efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.


Se tændplanen for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune.