Klimaatlas for Næstved Kommune

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udviklet et "klimaatlas", hvor man bl.a. kan se den forventede klimaudvikling frem mod år 2100 på kommunebasis.


Næstved Kommune ligger midt i klimaregion Sydsjælland. Terrænet er indimellem ganske bakket. Jorden i kommunen er leret med et pænt vandindhold og det bevirker, sammen med havets nærhed og Susåen, at kommunen generelt ikke får de højeste og laveste temperaturer.


De kystnære områder er vejrmæssigt påvirket af havet. Det dæmper variationerne i temperaturen året rundt og giver for det meste flere solskinstimer og mindre bygenedbør. 


Kommunen hører til i den nedbørsfattige ende, og der er ganske solrigt. Længere mod øst sørger kuperet terræn dog for, at luften løftes op og skaber noget skydannelse og nedbør.


Det fremgår af DMI’s klimaatlas-rapport specifikt for Næstved Kommune, at der ventes meget små variationer i sommernedbøren i kommunen i hele perioden frem mod år 2100, mens vinternedbøren ventes at stige moderat hen over perioden.


Såkaldte 10-årshændelser for døgnnedbør forventes at stige relativt beskedent i hele perioden, mens antallet af egentlige skybrud forventes at stige mere markant – især i slutningen af århundredet.


Læs mere om DMI's klimaatlas.