Ofte stillede spørgsmål

Hvornår udsendes acontoregning?

Der udsendes 4 acontorater udregnet efter forbruget året før. Raterne opkræves med 1/4 af det forventede forbrug:


1. rate udsendes i december til betaling 2. januar

2. rate udsendes i marts til betaling 1. april

3. rate udsendes i juni til betaling 1. juli

4. rate udsendes i august til betaling 1. september.

Acontorater under 50,00 kr. opkræves ikke.


Hvis der sker større ændringer i dit forbrug, bedes du meddele os det, så din acontobetaling bliver så korrekt som mulig.


Hvornår bliver jeg opkrævet for tømning af bundfældningstank?

Du bliver opkrævet for tømningen på din næste acontoregning for forbrugsafgifter.


Hvornår skal der aflæses til årsaflæsningen?

Spildevandskunder hos NK-Spildevand, der får vand fra en række private vandværker, skal aflæse deres vandmåler hvert år d. 30. september. Se, om det gælder for dit private vandværk.


Du modtager et aflæsningskort umiddelbart før aflæsning, hvis du er én af dem, der stadig selv skal årsaflæse.


Vandkunder hos NK-Vand skal ikke længere årsaflæse deres måler, da NK-Vand fjernaflæser de nye digitale målere.


Hvordan indberettes måleraflæsningen?

Din måler skal aflæses pr. 30. september, hvis du er spildevandskunde hos os og får fra vand fra en række private vandværker.


Gå direkte til måleraflæsning


Du kan også ringe din aflæsning ind via servicetelefon på 33 41 23 03, hvor du skal indtaste oplysningerne i det indrammede felt på aflæsningskortet. Alternativt kan også vælge at udfylde og indsende aflæsningskortet.


Husk, at det er målervisningen, der skal skrives på kortet.


Eksempel på udfyldt selvaflæsningskort:


aflaesningskort2009_1

Hvornår udsendes årsregningen?

Årsopgørelsen fremsendes først i december til betaling 2. januar. Opgørelsen indeholder tillige 1. acontorate for den nye periode.


Årsafregningen bliver leveret i din e-Boks, hvis du har tilmeldt dig det, eller via et maillink, hvis du har tilmeldt dig det i stedet. Har du ikke tilmeldt dig én af disse muligheder, får du årsafregningen pr. brev.  Du kan desuden logge ind og se din årsafregning under Mine oplysninger i vores selvbetjeningsmenu, når den ligger klar. Se dato herfor ovenfor.


Det er også under Mine oplysninger, du kan tilmelde dig at få dine regninger via et maillink. Bemærk dog, at denne tilmelding "overskriver" levering i e-Boks, hvis du er tilmeldt dette. Det betyder, at hvis du tilmelder dig regninger via maillink, vil du ikke længere modtage dem i e-Boks.


OBS: NK-Forsyning er ikke en offentlig virksomhed. Hvis du har tilmeldt NK-Forsyning til e-Boks, er du derfor ikke fritaget for at modtage elektronisk post, med mindre du selv aktivt framelder dig breve fra os via e-Boks.