Ledningsoplysninger

Mange graveskader kan undgås. Det er derfor lovpligtigt at undersøge, om der ligger ledninger i jorden, inden du graver. Det gør du ved at søge på ler.dk. Det kan blive dyrt og være farligt, hvis du ikke gør det.


Forsyningens kloak-, vand- og elsystemer ændrer sig hele tiden. Du skal derfor altid hente ledningsoplysninger, før du begynder et gravearbejde.


Husk, at som graveentreprenør er det dit ansvar at sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet. Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.


Se kort med visning af alle NK-Forsynings ledninger (OBS - erstatter ikke krav om søgning på ler.dk!)


Se vores betingelser og signaturforklaringer til ledningsoplysningerne


Se også tegninger over gammelt bygas.


Grafik over ejerskab af ledninger - vand og spildevandGrafik over ejerskab af ledninger - elnet

Ledningsoplysninger om ledninger på privat grund kan du finde her:


www.weblager.dk


Ved "låste" sager kan du kontakte:


Center for Plan og Miljø

Byggemyndighed

Rådmandshaven 20

4700 Næstved

byggesag@naestved.dk

Telefon: 55 88 61 10

For yderligere oplysninger om gravearbejde nær elinstallationer, download Dansk Energis brochure Pas på ledningerne og livet ved at klikke på billedet:

Billede af Pas på ledningerne-folder

Eller hent den engelske version af folderen.

Læs mere om graveskader i lavspændingsnettet fra Dansk Energi.