Nyheder

Overskrift:

Læs nyhedsbrev nr. 4 2022

Publiceringsdato:
14/12/2022
Brødtekst:

Billede af Nyhedsbrev 4 2022

I denne udgave af vores nyhedsbrev har designet fået en stor makeover, så det er skiftet til Envaforsdesign. Det er det, fordi vi jo i maj måned indgik et samarbejde med SK Forsyning, hvilket betyder, at det fremover er Envafors, I vil møde os som.


Det var lidt om udseendet, men nu til indholdet. I nyhedsbrevet kan du læse om taksterne for 2023 og skiftet til nye tariffer for elnettet.


Du kan desuden læse om vores klimabesparelser ved at genbruge jord, om vores nye elmålersamarbejde og om vores deltagelse i Kulturnatten.


Vi fortæller også om vores besparelser på udpumpning af drikkevand, vandsektorloven, der endnu en gang er forsinket, og om en kommende opdatering af Kodeks for god selskabsledelse m.v.


LÆS NYHEDSBREVET


Læs tidligere nyhedsbreve