Nyheder

Overskrift:

Læs nyhedsbrev nr. 1 2023

Publiceringsdato:
15/03/2023
Brødtekst:

Billede af Nyhedsbrev 1 2023

I første nyhedsbrev i 2023 kan du læse om vores plan for ansættelser af lærlinge og elever i 2023 samt vores 10.000 m2-projekt med leve-og ynglesteder for markfirben, sommerfugle, vilde bier og andre insekter på Ydernæs.


Vi fortæller også om vores renovering af vandtårnet i Næstved, der blev et mere omstændeligt projekt, end vi havde regnet med. Og så forklarer vi i nyhedsbrevet, hvorfor vand- og spildevandsselskaberne også er hårdt ramt af de stigende energipriser.


Desuden får du vores brancheorganisation DANVA’s vurdering af det nye regeringsgrundlag, og til sidst får du også en status på den nationale coronaovervågning af spildevandet.


LÆS NYHEDSBREVET


Læs tidligere nyhedsbreve