Nyhedsarkiv

Overskrift:

Muligt samarbejde mellem NK-Forsyning og SK Forsyning

Publiceringsdato:
03/07/2020
Brødtekst:

Giver samarbejde mening? NK-Forsyning og SK Forsyning undersøger potentialet. De to sjællandske forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning har besluttet sig for at afdække potentialet ved et eventuelt samarbejde.


For begge selskaber er hovedprioriteten forsyningssikkerhed – sikker forsyning til kunderne i højest mulige kvalitet. Kundernes forventninger, konstante krav om effektivisering fra staten, en kompleks lovgivning og stigende digitalisering af forretningen er blot nogle af de forhold, der præger forsyningshverdagen.


Et styrket samarbejde skal bl.a. vurderes på, om der f.eks. kan opnås stordriftsfordele ved at gå sammen om at løse opgaver, der er helt ens i begge koncerner.


Endvidere kan også en reduceret sårbarhed, når det gælder nøglekompetencer og -funktioner, komme i spil – ligesom fælles rekruttering af specialkompetencer eventuelt kunne være et tema.


En fælles målsætning er at bevare forsyningsvirksomhederne som selvstændige enheder og arbejdspladser på Syd- og Vestsjælland, som er attraktive for kompetente medarbejdere, og som kan levere forsyningsydelser af høj kvalitet til kunderne.


Rådgivningsvirksomheden BDO, der bl.a. har speciale i forsyningsvirksomhed, skal hen over sommeren og det tidlige efterår afdække, om der er et muligt potentiale ved et eventuelt samarbejde. I november forventes bestyrelserne i NK-Forsyning og SK Forsyning at drøfte resultatet af undersøgelsen på et fælles møde.


Herefter kan bestyrelserne tage principiel stilling til, om et øget og eventuelt mere formaliseret samarbejde kan være til gavn for kunder, ejere og medarbejdere i de to koncerner.


Læs pressemeddelelse og se kontaktinformationer for eventuelle spørgsmål