Nyhedsarkiv

Overskrift:

World Toilet Day 2020

Publiceringsdato:
19/11/2020
Brødtekst:

I dag d. 19. november er det Verdens Toiletdag – den internationale mærkedag udnævnt af FN for at gøre opmærksom på, at der er 2,4 milliarder mennesker i verden, der lever uden et toilet med en række miljømæssige og sundhedsskadelige konsekvenser til følge.


I Danmark har de fleste mennesker adgang til toiletter, men til gengæld har mange udviklet nogle dårlige vaner, der går ud over både miljø og pengepung.


Kun tis, lort og papir må komme i toilettet

Intet "forsvinder", når du trækker ud i toilettet. Tis, lort og toiletpapir (og bræk) bliver til slam, der kan genanvendes som gødning på markerne. Det er derfor en vigtig ressource for samfundet. Alt andet hører ikke til i toilettet, da det kan medføre store miljømæssige omkostninger, når det rensede spildevand ledes ud i åer og vandløb med smårester af affald i. Det hører ikke hjemme i naturen.


Aaad… hvor ulækkert

Ca. 49.000 kilo affald fra toiletterne i Næstved Kommune ender hvert år på vores renseanlæg. Affald så som vatpinde, hår, klude, renseservietter, bleer, bind, tamponer, kondomer og undertøj, som let sætter sig fast i pumperne i kloaknettet. Husk, at affald ikke bliver opløst på sin tur gennem kloakken, og det derfor gør stor skade på pumper og kloaksystem på sin vej.


Husk derfor: Brug skraldespanden til dit affald!


Læs mere om, hvad der sker med spildevandet, efter du har trukket ud i toilettet.