Nyhedsarkiv

Overskrift:

Ingen spor af TFA i NK-Forsynings vandboringer

Publiceringsdato:
12/03/2021
Brødtekst:

Et nyt kemikalie, som man ikke hidtil har holdt øje med, er fundet i grundvandet i 219 ud af 247 analyserede grundvandsboringer over hele landet, oplyser Miljøstyrelsen. Fundet er gjort i forbindelse med en massescreening af grundvandet, som Miljøstyrelsen foretog i efteråret 2020.


Der er tale om kemikaliet trifluoreddikesyre (TFA), som menes at være et nedbrydningsprodukt fra bl.a. kølemidler til klimaanlæg og drivmidler (aerosoler) fra spraydåser. Intet tyder på, at stoffet udgør en sundhedsrisiko, og Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke fastsat en specifik grænseværdi for TFA i drikkevand.


Landets vandværker er alligevel blevet anbefalet at måle for stoffet, og den opfordring har NK-Forsyning taget til sig. Laboratorieanalyserne viser, at der ikke er fundet målelige rester af det i vores vand. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med.

Miljøstyrelsen oplyser, at TFA også er fundet i andre EU-lande i både grundvand, regnvand og havvand. Udenlandske erfaringer peger på, at stoffet kan stamme fra en lang række forskellige kilder fra industrielle anvendelser så som kølemidler anvendt i klimaanlæg, køleanlæg, varmepumper og til medicinsk affald, sprøjtemidler, spildevand og spraydåser. Nogle fluorerede kemikalier nedbrydes i atmosfæren til TFA, der efterfølgende spredes på landjorden via regn.

DTU Fødevareinstituttet er blevet bedt om at se på alle undersøgelser af stoffet og på den baggrund fastsætte et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA. Styrelsen for Patientsikkerhed vil foretage en vurdering af en mulig grænseværdi for stoffet, når den danske toksikologiske vurdering er lavet af DTU Fødevareinstituttet. Vi følger naturligvis op på dette i fremtidige kvalitetsmålinger af vores drikkevand.