Nyhedsarkiv

Overskrift:

Læs nyhedsbrev nr. 1 2021

Publiceringsdato:
17/03/2021
Brødtekst:

Billede af Nyhedsbrev 1 2021

I årets første nyhedsbrev har vi rigtig meget på hjerte, og det er derfor lidt længere end normalt.


Inden for vandområdet kan du læse om, at vi nu tilbyder sms-advarsler i tilfælde af pludseligt afvigende vandforbrug på ens adresse, og hvordan man sikrer sig, at man kan modtage disse sms’er. Du kan også se resultatet af vores test for kemikaliet TFA i vores drikkevand, samt om de nye leveringsbestemmelser, der er trådt i kraft. Du kan også blive klogere på, hvorfor vi hvert år d. 22. marts fejrer Vandets Dag.


Inden for spildevandsområdet gør vi status på projektet med vores gasmotoranlæg, der producerer grøn strøm og varme. Vi tipper også om et spil, du kan dyste i med familie og venner – hvem ved mest om, hvad man må putte i toilettet? Du kan tillige læse om udfordringer med svovlbrinte i spildevandssystemet samt om potentialet for smitteopsporing af coronavirus via spildevandet.


el- og vejlysområdet fortæller vi i dette nyhedsbrev om vores skift til timetariffer på vores elnet fra 1. april og om, at vi resten af året giver en rabat på transporten af strøm. Dertil beretter vi om vores projekt med elladestandere til kommunens elbiler til hjemmehjælpere.


Til sidst kan du også læse om vores overgang til privat inkassoopkrævning efter en lovændring, hvilket giver os et håb om, at det nu vil lykkes at få inddrevet de ca. 4,7 mio. kr., som forbrugerne p.t. har i forfalden gæld til os.


God læselyst!


LÆS NYHEDSBREVET