Nyhedsarkiv

Overskrift:

Læs nyhedsbrev nr. 2 2021

Publiceringsdato:
16/06/2021
Brødtekst:

Billede af Nyhedsbrev 2 2021

I årets andet nyhedsbrev kan du læse resultaterne af vores nyeste test for pesticider i vores drikkevand, efter Miljøstyrelsen har udvidet antallet af stoffer, der skal testes for i vandet. Af samme årsag opfodrer vi i en anden artikel til at droppe sprøjtegiftene i private haver, så vi også i fremtiden har mulighed for at undgå rester af pesticider i vores drikkevand.


Dertil kommer en opfordring til at undgå at vaske bil derhjemme og i stedet benytte vaskehallerne for at undgå, at en masse giftige stoffer derfra ender i vandmiljøet.


Vi fortæller også om et nyt elladestanderprojekt, som er lige på trapperne, samt om alle de byggemodningsprojekter, vi p.t. er i gang med.


Du kan også læse nyeste udmelding fra Folketinget angående overvågning af coronavirus i spildevandet, samt hvordan det aktuelle trusselsbillede for it-kriminalitet i forsyningsektoren ser ud, og hvordan vi forholder os til dette.


LÆS NYHEDSBREVET