Nyhedsarkiv

Overskrift:

Ingen pesticider i vores drikkevand

Publiceringsdato:
14/10/2021
Brødtekst:

I denne uge er vores Hjelmsølille Vandværk i flere medier blevet nævnt som værende blandt de vandværker, hvor der er fundet pesticidrester i vandet i Næstved Kommune. Derfor kommer her vores forklaring på, hvad der er op og ned i sagen:


Der er i én vandprøvetagning fra én af de 6 grundvandsboringer til Hjelmsølille Vandværk d. 9. januar 2019 registreret rester af et pesticidstof, der hedder Mechlorprop, som er et tidligere udbredt ukrudtsmiddel, der minder om eddikesyre*. Det er ikke fundet i den samme boring (eller nogen andre boringer) sidenhen og var heller aldrig registreret der før denne ene dag. Vi har derfor en klar formodning om, at prøven på den ene eller anden måde er blevet forurenet.


Næstved Kommune er tilsynsmyndighed på området, og deres faglige ansvarlige vurderede lige som os dengang i 2019, at der var tale om en forurenet prøve og altså en fejl, da pesticidrester i et grundvandsreservoir ikke sådan kommer og går. Er det nået ned til grundvandet, vil det fortsat kunne måles i de efterfølgende prøver.


Vi leverer kun rent drikkevand til forbrugerne

Under alle omstændigheder er der aldrig blevet sendt vand ud til forbrugerne fra Hjelmsølille Vandværk, der indeholdt pesticidet over grænseværdien, da vandet fra alle 6 grundvandsboringer blandes sammen inde på vandværket, så en eventuel pesticidrest fra den ene boring bliver så fortyndet, at vandet, der sendes ud til forbrugerne, ikke har indeholdt stoffet over grænseværdien.


Viser vandet i en grundvandsboring sig en dag rent faktisk at være blevet forurenet af pesticider, så vi ikke kan overholde de myndighedsfastsatte grænseværdier for drikkevandskvaliteten, vil denne boring naturligvis blive lukket og taget helt ud af drift, så den ikke længere kan levere vand til vores vandværker.


Pressens dækning af fundet

Årsagen til, at pesticidfundet nu her næsten tre år efter er blevet nævnt i pressen, er, at Danmarks Naturfredningsforening har lavet en rapport på baggrund af en søgning i Jupiterdatabasen efter, hvor der er fundet pesticidrester i hele Danmark. Jupiterdatabasen er det nationale arkiv for geologi og vandanalyser. I en sådan søgning dukker Hjelmsølille Vandværk op, da data i Jupiterdatabasen kommer direkte fra laboratorieprøverne.


Vi er utroligt ærgerlige over, at Sjællandske og de andre medier, samt Danmarks Naturfredningsforening af uransagelige årsager ikke har fundet det belejligt at høre den part, som de bringer en påstand om, sådan som det ellers følger af de presseetiske regler. Så kunne vi have forklaret dem, hvordan det hænger sammen, så forbrugerne kunne have undgået unødig utryghed om kvaliteten af vores drikkevand.


* Mechlorprop har siden 1. juli 1997 ikke været lovligt at anvende i Danmark andet end i små doser om foråret.