Bestyrelser

NK-Forsyning består af 5 aktieselskaber


NK-Forsyning A/S og datterselskaberne NK-Spildevand A/S, NK-Vand A/S og NKE-Elnet A/S har på de ordinære generalforsamlinger d. 5. maj 2022 valgt følgende medlemmer til den fælles enhedsbestyrelse for hele koncernen:


Politisk valgte:

Anders Gjesing (formand): 31 42 31 58, andgje@naestved.dk

Lars Erik Clausen (næstformand): 42 76 28 52, larserikclausen@hotmail.com

Brian Hornbek: 42 50 95 00, bhorn@naestved.dk

Aligo Francis: 21 57 76 02, afran@naestved.dk

Robert Hansen: 30 37 85 90, robert.hansen@la-naestved.dk


Forbrugervalgte:

Jane Nielsen: 50 41 27 68, jane@ravnebjerg.net

Lars Juul Jensen: 40 91 26 46, larsjuuljensen@me.com


Medarbejdervalgte:

Kenneth Hansen: 25 64 22 07, kenhan@envafors.dk

Lisbeth Bruun Henriksen: 23 81 34 14, lishen@envafors.dkEnvafors' logo
Datterselskabet NK-Service A/S er d. 25. maj 2022 fusioneret med SK Service A/S og blevet til Envafors A/S. Et datterselskab, der ejes 50 % af NK-Forsyning A/S og 50 % af SK Forsyning A/S.


Envafors har følgende bestyrelsesmedlemmer:


Politisk valgte:

Anders Frederik Gjesing (formand), NK-Forsyning: andgje@naestved.dk 

Hans Ole Drost (næstformand), SK Forsyning: ole.drost@slagelse.dk

Lars Erik Clausen, NK-Forsyning: larserikclausen@hotmail.com

Lis Tribler, SK Forsyning: lt@slagelse.dk


Forbrugervalgte:

Jane Nielsen, NK-Forsyning: jane@ravnebjerg.net 

Josh Bjørkman, SK Forsyning: josh@slagelse.dk


Medarbejdervalgte:

Kenneth Martin Hansen, NK-Forsyning: kenhan@envafors.dk

Leif Clausen, SK Forsyning: leicla@envafors.dk