God selskabsledelse

Flere brancheforeninger har udgivet en række anbefalinger til ’den professionelle bestyrelse’ som inspiration til de lokale bestyrelser. Anbefalingerne er samlet i det, man kalder kodeks for god selskabsledelse.


Bestyrelsen i NK-Forsyning har i 2019 udarbejdet en redegørelse for god selskabsledelse i koncernen NK-Forsyning A/S. Det er sket med afsæt i den ejerstrategi, som Næstved Kommune har vedtaget for selskabet, samt det sæt anbefalinger, vores brancheforening DANVA har udviklet med udgangspunkt i principperne for god selskabsledelse i aktieselskaber tilpasset de helt særlige vilkår for forsyningsselskaber.


Bestyrelsen har forholdt sig til anbefalingerne efter det såkaldte ’følg eller forklar’-princip, hvor vi årligt forholder os til anbefalingerne og angiver, hvorvidt vi følger dem – og hvis ikke, forklarer vi, hvorfor vi ikke gør, og redegør for, hvordan vi i stedet har valgt at indrette os.


Redegørelsen fra NK-Forsynings bestyrelse er inddelt i følgende punkter:

  • Introduktion
  • Rammerne for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskabet
  • Samspillet mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Øvrige forhold

Læs redegørelsen for, hvordan god selskabsledelse efterlevedes i selskaberne i koncernen NK-Forsyning A/S 2020.


Læs redegørelsen fra 2019.


Du kan læse mere om god selskabsledelse i forsyningsselskaber i DANVA's kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.