Organisations- og selskabsstruktur

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder:

  • NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustanke.
  • NK-Vand A/S står for vandforsyning.
  • NKE-Elnet A/S står for elnet.
  • NK-Forsyning A/S står for vejlys og trafiksignaler.
  • Selskaberne i koncernen NK-Forsyning A/S har fælles administration i serviceselskabet Envafors A/S, som NK-Forsyning A/S ejer sammen med SK Forsyning A/S.

Vandhane