Regnskaber

Årsrapporter 2022:

Envafors A/S

Note til Envafors' årsrapport:

Sammenligning af regnskabstal 2021 vs. 2022   

Årsrapportens sammenligning af tal fra 2021 med tal fra 2022 bærer præg af, at Envafors A/S blev stiftet den 25. maj 2022 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2022, hvilket gør direkte sammenligning mellem de 2 år vanskeligt, idet 2021-tallene alene omfatter det tidligere SK Service A/S, som er det fortsættende selskab under navnet Envafors A/S.


NK-Forsyning A/S

NK-Vand A/S

NK-Spildevand A/S


Årsrapporter 2021:road-4896607_1920

NK-Forsyning A/S

NK-Service A/S

NK-Vand A/S

NK-Spildevand A/S


Årsrapporter 2020:

NK-Forsyning A/S

NK-Service A/S

NK-Vand A/S

NK-Spildevand A/S


Årsrapporter 2019:

NK-Forsyning A/S

NK-Service A/S

NK-Vand A/S

NK-Spildevand A/S


Årsrapporter 2018:

NK-Forsyning A/S

NK-Service A/S

NK-Vand A/S

NK-Spildevand A/S