Projekter

Kloakering i Vridsløse

Publiceringsdato:
11/07/2019
Projektbeskrivelse:

Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal Vridsløse kloakeres. Der er ca. 15 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende.


Tidsplan:

Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor vi forventer, at Vridsløse påbegynder omkring 1. september 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse

Multi Billede:

Aktuel information

Aktuel information:

05.11.2019:

Vores entreprenør Jørgen Møller har nu udført alle hovedledninger og er i gang med at udføre kloakstik til ejendommene.


Vi håber på at alt arbejde er færdigt omkring 1. december ink. asfaltarbejde.


Når arbejdet er færdigt, udsender vi brev til alle ejere, vedlagt en stikskitse med den endelige placering af kloakstikket.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Bjarne Frederiksen
  2. Telefon:
   55 78 51 24
 2. Rådgiver:

  Rambøll

  Christian Fjord-Larsen

  51 61 57 68

 3. Landinspektør:

  LE34

  55 72 01 49

 4. Entreprenør:

  JM Byg

  Jørgen Møller

  40 82 89 00

  jm@jm-byg.dk