Projekter

Kloakering i Gl. Tappernøje og Sjolte Strandhuse

Publiceringsdato:
09/07/2021
Projektbeskrivelse:

Ifølge spildevandsplanen for Næstved Kommune skal ejendomme i Gl. Tappernøje og Sjolte Strandhuse spildevandskloakeres for at forbedre vandkvaliteten i Rødlersbækken og Præstø Fjord.

Spildevandet fra ejendommene skal tilsluttes et nyt kloaksystem, der skal pumpe vandet til Tappernøje og videre til Næstved Centralrenseanlæg.

Anlægsprojektet omfatter kloakering af 62 ejendomme og udføres ved etablering af blandt andet 2,5 km hovedledninger, 4,5 km trykledninger og 6 pumpestationer.


Projektet inddeles i 3 etaper med forventet udførelse i følgende rækkefølge:

Etape 1: Broskovvej, Bredeshave Strand, Smidstrupvej, Strandvejen: September 2021-december 2021

Etape 2: Jægersborgvej, Strandvænget, Sjoltevej, Scheelsvej, Strandvejen: December 2021-marts 2022

Etape 3: Bækkeskov Stræde, Strandvejen: Marts 2022-juni 2022

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 09.07.2021

  Alle forundersøgelser er udført, projektet er udarbejdet, og der er lavet frivillige aftale med lodsejere om hhv. servitutarealer og erhvervelse af areal til spildevandsanlægget.

  Projektet er sendt i udbud til entreprenørerne med licitation d. 3/8 2021.

  Der er udsendes informationsbreve med stikskitser til beboerne i uge 28.

  Der udføres bygningsregistrering af de berørte ejendomme i ugerne 32-33.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Heidi Nørgaard
  2. Telefon:
   55 78 51 22
 2. Rådgiver:

  Christian Fjord

  51 61 57 68

  crf@ramboll.dk

 3. Landinspektør:

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk