Projekter

Kloakering på Nederlandsvej

Publiceringsdato:
11/07/2019
Projektbeskrivelse:
Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Nederlandsvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor vi forventer, at Nederlandsvej skal udføres i sommeren 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.
Multi Billede:

Aktuel information

Aktuel information:

05.11.2019:

Alt kloakarbejde, retablering af asfalt og øvrig retableringsarbejde er nu færdigt. Der mangler kun de sidste arbejder med el-tilslutning af pumpestationerne.


Der vil blive sendt brev ud til alle ejere vedlagt en stikskitse, med den endelige placering af kloakstikket.


Næstved Kommune vil i det nye år udsende påbud om tilslutning til den nye kloak og vi vil udsende faktura på tilslutningsbidrag.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Bjarne Frederiksen
  2. Telefon:
   55 78 51 24
 2. Rådgiver:

  Rambøll

  Christian Fjord-Larsen

  51 61 57 68

  crf@ramboll.dk

 3. Landinspektør:

  LE34

  55 72 01 49

 4. Entreprenør:

  JM Byg

  Jørgen Møller

  40 82 89 00

  jm@jm-byg.dk