Projekter

Kloakering på Ravnstrupvej

Publiceringsdato:
11/07/2019
Projektbeskrivelse:
Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022, skal dele af Ravnstrupvej kloakeres. Der er ca. 10 ejendomme der skal kloakeres. I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommene tilsluttes i 2020. Vi forventer, at hovedparten af kloakarbejdet vil kunne udføres som "styret boring" - hvilket betyder, at der kun udføres opgravning i begrænset omfang - ved brønde, stik til ejendommene og lignende. Tidsplan: Da 3 mindre områder skal kloakeres samtidig, er de 3 områder samlet i et udbud - hvor Ravnstrupvej skal udføres i efteråret 2019. Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.
Multi Billede:

Aktuel information

Aktuel information:

05.11.2019:

Der er udsendt brev til samtlige ejere der skal kloakeres, vedlagt et forslag til placering af kloakstik til ejendommen. Kloakskitsen bedes underskrives og returneres, som det fremgår af brevet.


Vi forventer at kunne starte på Ravnstrupvej ca. 1. december - vi er blevet lidt forsinket på de 2 første projekter pga. det meget regn vi har fået.


I år forventer vi, at kunne udføre alle hovedkloakledningerne. Da de bliver udført som styrede boringer, er vi ikke så afhængige af vejret. Herudover forventer vi at udføre pumpestationerne i indeværende år. De resterende arbejder - brønde og kloakstik udføres efter nytår. Afhængig af vejret, forventer vi at kunne afslutte arbejdet ca. 1. februar 2020.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Bjarne Frederiksen
  2. Telefon:
   55 78 51 24
 2. Rådgiver:

  Rambøll

  Christian Fjord-Larsen

  51 61 57 68

  crf@ramboll.dk

 3. Landinspektør:

  LE34

  55 72 01 49

 4. Entreprenør:

  JM Byg

  Jørgen Møller

  40 82 89 00

  jm@jm-byg.dk