Projekter

Ombygning af bygværk på Ørnevej v. Drosselvænget i Fuglebjerg

Publiceringsdato:
19/03/2021
Projektbeskrivelse:
Ombygning af bygværk på Ørnevej i Fuglebjerg.
Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status pr. 16.04.2021:

  Vi har fået en del henvendelser om, hvorfor vi ikke kan åbne Ørnevej i Fuglebjerg, så man igen kan køre igennem.

  Betonbygværket i Ørnevej blev etableret for mange år siden og lå under jorden, hvorfor det ikke var til at rengøre. Derfor gik vi i gang med at få ført bygværkets vægge op til terræn.

  Væggene har vi nu hævet til ca. 20 cm under vejens overside (hvor hærdningen pågår) og vi afventer dernæst, at specialdækslet bliver leveret.


  Da bygværket i tidernes morgen blev støbt, blev det desværre udført skævt – det har så at sige ingen rette vinkler. Derfor har vi måttet bestille et specialudført dæksel.

  Dækslet kunne vi først endeligt bestille efter at det gamle betondæk var fjernet – da vi først her kunne udføre måltagningen.

  Specialdækslet er et såkaldt planforsænket montagedæksel forsynet med 2 adgangsdæksler.

  Via adgangsdækslerne vil vi fremadrettet kunne inspicere og rengøre fra terræn – og såfremt de hydrauliske beregninger godskriver det, kan vi på senere tidspunkt eftermontere en mekanisk rist ved at løfte montagedækslet helt af (fuld lysning).


  Status pr. 12.04.2021:

  Afforskalling og tilfyldning om det nye bygværk udføres i indeværende uge. Det nye specialdæksel i stål er under produktion, hvorfor levering og montering af dette først kan udføres i maj måned. I forlængelse af montagen udføres retableringen, således at vejen kan genåbnes.


  Status d. 10.02.2021:

  Arbejdet med ombygning af bygværket i krydset Ørnevej og Drosselvænget i Fuglebjerg er nu sat i gang og forventes afsluttet ultimo april/primo maj 2021. Vejen spærres for gennemkørende trafik – dog vil der være passagemulighed for de bløde trafikanter.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Entreprenør:

  Holbøll A/S

  Hans-Henrik Olsen

  40 58 12 01

  hho@holboell.dk