Projekter

Separatkloakering og spildevandskloakering i Ring by

Publiceringsdato:
20/04/2020
Projektbeskrivelse:

Ifølge Spildevandsplanen for Næstved Kommune skal Ring by hhv. kloaksepareres og spildevandskloakeres i 2020.


I Ring by er den ene halvdel af ejendommene tilsluttet et fællessystem for regn- og spildevand, der føres til fælles trixanlæg. Den anden halvdel af ejendommene har private bundfældningstanke til spildevand tilmeldt tømningsordningen, samt lokal afledning af regnvand. Der er i alt 55 ejendomme, der enten skal kloaksepareres eller spildevandskloakeres.


I 2017 udførte NK-Forsyning forundersøgelser og opmåling af Ring by med henblik på at kloakere byen i 2018. Desværre skulle Banedanmark udføre deres anlægsarbejder samme år, så vi valgte i samarbejde med Næstved Kommune at udskyde kloakeringen til 2020.


Nu her i 2020 er Danmark blevet ramt af den igangværende coronakrise, og NK-Forsyning har på myndighedernes opfordring valgt at ”holde gang i hjulene” og derved fortsætte kloakeringen i Ring by. Vi tager alle de anbefalede forholdsregler ift. at holde afstand for at beskytte os selv og andre for smitte, og der kan i den forbindelse opstå uforudsete udfordringer og forsinkelser i projektet, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde en løsning og komme videre. Vi vil holde os opdaterede med myndighedernes udmeldinger og anbefalinger og rette os efter dem.


Anlægsarbejdet forventes igangsat primo juli 2020 og afsluttet i marts 2021.

Multi Billede:

Aktuel information

Aktuel information:
Status d. 06/07 2020:

Der er udsendt parcelskitser til beboerne i Ring til kommentering.

Entreprenørfirma Holbøll A/S har vundet entreprisen og er startet op i uge 27. Efter etablering af byggeplads og diverse forundersøgelser går anlægsarbejderne på Øbjergvej i gang.

Berørte beboere vil blive kontaktet personligt eller pr. brev, inden der spærres foran deres ejendom.

Når Øbjergvej er afsluttet, fortsætter anlægsarbejdet på Gartnervej og Ringvej.

Der bliver snarest muligt lagt en endelig tidsplan op for hele anlægsarbejdet.

I uge 28 bliver der opsat et informationsskilt med oversigt over anlægsarbejdet ved gadekæret og ved byggepladsen.

Informationsskiltet kan også ses i den blå boks til højre her på siden.


Status d. 03/06 2020:

Udbudsmaterialet er nu udsendt til entreprenørerne, og vi afholder licitation d. 19. juni 2020.

På grund af uforudsete udfordringer med projekteringen af anlægget, er projektets opstart derved udskudt til primo juli 2020.


Status d. 28/04 2020:

Projektmaterialet er færdigt.

Borgerne har modtaget indledende information, og berørte lodsejere er indkaldt til møde om frivillige aftaler.

Udbudsmaterialet sendes til entreprenøren i denne uge.


Status d. 03/04 2020:

Projektmaterialet er næsten færdigt. Næste step er at sende informationsbreve ud til borgerne i området og dernæst udbudsmateriale ud til entreprenørerne.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Heidi Nørgaard
  2. Telefon:
   55 78 51 22
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Anna Maria Jonsdottir

  Rådgivende ingeniør

  40 17 75 69

  amjo@moe.dk

 3. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk