Projekter

Spildevandskloakering og renovering af vandledninger i Vester Egesborg

Publiceringsdato:
19/12/2018
Projektbeskrivelse:

Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022 skal næsten 40 ejendomme i Vester Egeborg i 2019 spildevandskloakeres.
Spildevandet vil blive ledt til Lov via et nyt kloaksystem, som NK-Spildevand A/S etablerer.


I samme forbindelse vil NK Vand A/S, som har vandforsyningen i Vester Egesborg, renovere vandledningerne og lægge nye stik ind til berørte ejendomme.


Selve anlægsarbejdet for vand og spildevand forventes igangsat 3. kvt. 2019 og afsluttet primo 2. kvt. 2020.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Juni 2020

  Nu er spildevandskloakeringen og renoveringen af vandledninger i V. Egesborg udført, og de resterende retableringer ved bl.a. pumpestationer m.v. vil blive afsluttet her i juni måned.

  Vand:

  Alle ejendomme er koblet over på de nye vandledninger, og der er udsendt tilfredshedserklæring på, om I er tilfredse med retableringen inde på de enkelte grunde.


  Spildevand:

  Alle ejendommene har fået etableret et spildevandskloakstik. Der er udsendt stikskitser samt orienteringsbrev og Næstved Kommune har fremsendt påbud omkring tilslutning til spildevandsstik.


  NK-Forsyning vil ultimo juni fremsende faktura på kloaktilslutningsbidrag.


  Asfaltering/Retablering af veje:
  Der vil blive lagt nyt slidlag på Vordingborg Landevej i den vejbane, som vi har gravet i. Dette vil ske i efteråret 2020.


  Der vil  blive lagt nyt slidlag på V. Egesborgvej i begge vejbaner fra krydset i Vordingborg Landevej  og ned  til pumpestationen. Dette vil ske i efteråret 2020.


  Asfalten i Gadevang skal ligge lidt længere. Der vil blive foretaget lokale reparationer af asfalten i efteråret 2020, og der vil blive lagt slidlag på i foråret 2021.


  Januar 2020

  Vand- og kloakledninger er nu lagt i Vordingborg Landevej. Arbejdet blev afsluttet medio december 2019. Afspærringen af V. Egesborgvej samt lukningen af det ene spor i Vordingborg Landevej ophørte i samme forbindelse.


  På selve Vordingborg Landevej afventer NK Vands arbejde med omkobling af vandstik inde på selve grundene. NK Vand kontakter den enkelte grundejer inden omkoblingen foretages.


  Der lægges ny vand- og kloakledninger i Gadevang. Derfor er indkørslen til Gadevang fra Vordingborg Landevej lukket i januar og måske ind i den første uge af februar. Herefter åbnes Gadevang op igen for kørsel fra Vordingborg Landevej. Til gengæld lukkes indkørsel til Gadevang fra V. Egesborgvej.


  Der forventes at blive retableret i Gadevang med asfalt i marts 2020.


  September 2019

  Der er afholdt informationsmøde 11/9 i sognehuset i Hammer. Powerpoint fra mødet er vedlagt.


  August 2019

  Der er afholdt licitation på anlægsarbejdet og Holbøll A/S fik opgaven.


  Februar 2019

  Arkhus Bygningsrådgivning A/S vil fra den 7. marts 2019 foretage udvendig fotoregistrering af hovedparten af de ejendomme i Vester Egesborg, der bliver berørt af den kommende spildevandskloakering og renovering af vandledninger.


  Alle berørte ejendomsejere modtager brev herom.


  December 2018

  Vi er nu gået i gang med projekteringsfasen og er ved at påbegynde de indledende forundersøgelser på de berørte ejendomme.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Lisbeth Henriksen
  2. Telefon:
   55 78 51 33
 2. Rådgiver:

  Moe A/S
  Steen Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Entreprenør:

  Holbøll A/S
  Per Bagger-Hansen

  91 89 76 93

  pbh@holboell.dk

 4. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk