Projekter

Spildevandskloakering og renovering af vandledninger i Vester Egesborg

Publiceringsdato:
19/12/2018
Projektbeskrivelse:

Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022 skal næsten 40 ejendomme i Vester Egeborg i 2019 spildevandskloakeres.
Spildevandet vil blive ledt til Lov via et nyt kloaksystem, som NK-Spildevand A/S etablerer.


I samme forbindelse vil NK Vand A/S, som har vandforsyningen i Vester Egesborg, renovere vandledningerne og lægge nye stik ind til berørte ejendomme.


Selve anlægsarbejdet for vand og spildevand forventes igangsat 3. kvt. 2019 og afsluttet primo 2. kvt. 2020.

Multi Billede:

Aktuel information

Aktuel information:

December 2018
Vi er nu gået i gang med projekteringsfasen og er ved at påbegynde de indledende forundersøgelser på de berørte ejendomme.


Februar 2019
Arkhus Bygningsrådgivning A/S vil fra den 7. marts 2019 foretage udvendig fotoregistrering af hovedparten af de ejendomme i Vester Egesborg, der bliver berørt af den kommende spildevandskloakering og renovering af vandledninger.


Alle berørte ejendomsejere modtager brev herom.


August 2019
Der er afholdt licitation på anlægsarbejdet og Holbøll A/S fik opgaven.


September 2019
Der er afholdt informationsmøde 11/9 i sognehuset i Hammer. Powerpoint fra mødet er vedlagt.


Januar 2020
Vand- og kloakledninger er nu lagt i Vordingborg Landevej. Arbejdet blev afsluttet medio december 2019. Afspærringen af V. Egesborgvej samt lukningen af det ene spor i Vordingborg Landevej ophørte i samme forbindelse.


På selve Vordingborg Landevej afventer NK Vands arbejde med omkobling af vandstik inde på selve grundene. NK Vand kontakter den enkelte grundejer inden omkoblingen foretages.


Der lægges ny vand- og kloakledninger i Gadevang. Derfor er indkørslen til Gadevang fra Vordingborg Landevej lukket i januar og måske ind i den første uge af februar. Herefter åbnes Gadevang op igen for kørsel fra Vordingborg Landevej. Til gengæld lukkes indkørsel til Gadevang fra V. Egesborgvej.


Der forventes at blive retableret i Gadevang med asfalt i marts 2020.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Lisbeth Henriksen
  2. Afdeling:
   Ingeniørerne
  3. Telefon:
   55 78 51 33
 2. Rådgiver:

  Moe A/S
  Steen Laursen

  61 55 36 39

  svhl@moe.dk

 3. Landinspektør:

  Skel.dk

  Gitte Lysehøj

  22 45 58 05

  gl@skel.dk

 4. Entreprenør:

  Holbøll A/S
  Per Bagger-Hansen

  91 89 76 93

  pbh@holboell.dk