Projekter

Strømpeforing af kloakledninger i Ny Holsted-kvarteret

Publiceringsdato:
02/07/2020
Projektbeskrivelse:

NK-Spildevand A/S renoverer kloakledninger i Ny Holstedvej ved Lillevang og på/ved Kalbyrisvej. Renoveringerne udføres som strømpeforinger, dvs. en foring inden i de eksisterende rør.


Strømpeforingerne vil blive installeret fra brønden i krydset Smedevej/Ny Holstedvej og ned til brønden syd for Kalbyrisvej 49, se oversigtstegningen under projektdokumenter i den blå boks.

Hvor kloakledningerne ligger i vejareal, renoverer vi også stikledningerne ind til skel.


I forbindelse med arbejderne kan der opstå lugtgener for beboerne og andre omkring arbejdsområdet.

Strømperne kan under hærdning afgive en kraftig skarp lugt, der stammer fra polyesterens styren indhold. Styren er et organisk opløsningsmiddel, der indgår i dannelsen af polyesteren.

Når strømpen er hærdet er al styren omdannet og derved bundet i polyesteren.


Da hærdeprocessen ikke kan ”løbe baglæns”, vil der derfor ikke kunne afgives styren fra en færdighærdet strømpe.

I enkelte tilfælde har vi konstateret, at styrenen kan afgive lugt i kloaksystemet 1-2 km væk fra arbejdsområdet.


Firma Per Aarsleff A/S, som står for udførelsen af arbejderne, har i over 30 år arbejdet med renovering af kloakker ved foring af polyesterimprægnerede strømper.


Styren har en meget lav lugtgrænse, hvilket vil sige, at man kan lugte stoffet og derfor finde det generendei koncentrationer, der er så lave, at de ikke er sundhedsskadelige.

Styrens lugtgrænse er omkring 0,05-0,5 ppm (0,2 - 2 mg/m3). Arbejdstilsynets grænseværdi for styren er 25 ppm (105 mg/m3).


Per Aarsleff A/S har løbende ladet foretage målinger i boliger i forbindelse med kloakrenoveringer.

Målingerne har vist, at der ved defekter i afløbssystemet eller ved tømte vandlåse kan trænge styren ind i boligen, hvilket kan give lugtgener. I små og dårligt ventilerede rum, er der risiko for, at der kan opbygges højere styrenkoncentrationer – i sjældne tilfælde omkring og over Arbejdstilsynets grænseværdi. Dette ses oftest i aflukkede kælderrum og toiletter med afløb, hvor vandlåsen ikke har virket. Koncentrationerne falder hurtigt, når der luftes ud.

Multi Billede:

Aktuel information

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Entreprenør:

  Per Aarsleff A/S

  Kontaktperson:

  Niels Salomonsen

  Tlf.: 36 79 33 33