Projekter

Udskiftning af kloak- og vandledninger på Otiumsvej

Publiceringsdato:
09/09/2020
Projektbeskrivelse:

NK-Spildevand A/S og Lille Næstved Vandværk udskifter kloak- og vandledninger i Otiumsvej i en fælles entreprise i perioden uge 40-50 2020.


Grundet pladsforholdene har vi fået tilladelse til at etablere en midlertidig udkørsel ud til Slagelsevej.


Arbejdet afsluttes med, at vi udlægger ny asfalt fra kantsten til kantsten på Otiumsvej.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 10.02.2021:

  De planlagte asfaltering af Otiumsvej er desværre ikke muligt med det frostvejr, vi har haft i en længere periode, og som forsat er varslet. Derfor er den planlagte asfaltering d. 16. februar udskudt, indtil der ikke længere er frost i underlaget.

  Vi vil sikre, at kørebane og fortov kan benyttes uhindret, indtil asfaltbelægningen kan udlægges, og vi beklager, hvis den manglende asfaltbelægning er til gene.


  Status d. 14.01.2021:

  Den planlagte asfaltering af Otiumsvej er desværre udskudt indtil d. 16. februar. 

  Udskydelsen skyldes kombination af forsinkelser grundet coronasituationen, samt at det lokale asfaltværk i Næstved er lukket ned indtil d. 15. februar pga. en planlagt reparation.   

  Så snart vi er færdige med at afrette vejen, vil vi lukke ind- og udkørslen via Slagelsevej, så den normale færdsel på Otiumsvej genetableres hurtigst muligt. 

  Vi vil sikre, at kørebane og fortov kan benyttes uhindret, indtil asfaltbelægningen bliver udlagt, men beklager hvis den manglende asfaltbelægning er til gene for jer. 

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen V. H. Laursen

  61 55 36 39

 3. Entreprenør:

  V. Jørgensen A/S

  Peter Jørgensen

  55 75 00 00