Projekter

Udskiftning af kloakledninger på Gøgestien og Falkevej

Publiceringsdato:
02/10/2020
Projektbeskrivelse:
Vi udskifter kloakledninger på Gøgestien og Falkevej i perioden uge 43-51 2020.
Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 09.02.2021:

  De planlagte retablerings- og asfalteringsarbejder af Gøgestien og Falkevej er desværre ikke mulige med det frostvejr, vi har haft i en længere periode, og som der fortsat varsles. Disse arbejder er derfor udskudt med opstart d. 22. februar 2021, såfremt det er muligt her.

  Kloakarbejderne er afsluttet, og der mangler kun få omkoblinger af vandledninger omkring Hejrevej og Violvej.

  Vi vil sikre, at kørebane og fortov kan benyttes uhindret, indtil asfaltbelægningen kan udlægges, og vi beklager, hvis den manglende asfaltbelægning er til gene.


  Status d. 14.01.2021:

  Arbejderne har ikke haft den forventede fremdrift, hvorfor vi er meget forsinkede. Vi forventer nu, at arbejderne er færdige ultimo februar måned 2021.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Henrik Risager
  2. Telefon:
   51 49 92 11
 2. Rådgiver:

  MOE A/S

  Steen V. H. Laursen

  61 55 363 9

  svhl@moe.dk