Spildevand bliver til grøn strøm

I 2019 blev NK-Forsyning igen strømproducerende, da vi investerede i en ny, effektiv gasmotor. Den vil på årsbasis omdanne vores egenproducerede biogas fra spildevandsslammet på centralrenseanlægget til lidt over 1 mio. kilowatttimer el. Det svarer til godt 220 familiers årsforbrug af el.


NK-Forsynings gasmotoranlæg kan maksimalt omdanne 40 % af biogassen til el. De resterende 60 % bliver til højkvalitetsvarme (90 grader celsius). Derfor har vi tilsluttet ”spildvarmen” fra gasmotoren til varmesystemet på vores ejendom på Ved Fjorden. Anlægget producerer ca. 62 normalkubikmeter biogas i timen. Det betyder, vi næsten kan slippe for at købe naturgas til opvarmning. Her taler vi om en besparelse på 30-40.000 kr. i en kold januar måned.


Gasmoteren

Selve gasmotoren består af en ombygget lastbilmotor på 250 hk, hvor der er påmonteret en stor generator, som er tilsluttet elnettet. Gasmotoranlægget er indkapslet af gassikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn.


Før biogassen ledes til gasmotoren, er der etableret et gasbehandlingsanlæg med kulfiltre, som renser gassen for såkaldte siloxaner (bittesmå sandpartikler), der ellers ville "sandblæse" motoren og slide den op alt for hurtigt. Der renses også for svovlbrinte, som ellers vil slide/forsure motorolien op på kort tid.


Til gasmotoren er der etableret en helt ny styretavle, som kommunikerer med renseanlæggets andre styretavler. Derfor kan gasmotoren selv tilpasse sin drift, herunder el og varmeffekt, i forhold til renseanlæggets øvrige drift.