Kloaksystemet

Kloaksystemet i NK-Spildevands forsyningsområde består af fællessystemer, separatsystemer og spildevandssystemer.


I et fællessystem løber spildevand og regnvand i en fælles rørledning til renseanlægget. I et separatsystem løber spildevand og regnvand i hver sin ledning. Spildevandet løber til et renseanlæg, mens regnvandet løber til nærmeste sø, å eller hav.


Du kan se en introfilm om kloakker ved at klikke på billedet herunder:


Vandets vej


Læs også om regnvandshåndtering i vores klimamenupunkt.

Hvilket kloaksystem findes, der hvor jeg bor?

Spildevandsplan 2012-2022

Ledningsoplysninger