Betalingsregler

Reglerne for betaling af de forskellige typer af bidrag for tilslutning og afledning af spildevand til Forsyningens kloaksystemer er detaljeret beskrevet i Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S.


Betalingsvedtægten gælder for allerede tilsluttede ejendomme og for de ejendomme, der planlægges tilsluttet Forsyningens kloaksystemer efter gældende spildevandsplan for Næstved Kommune eller tillæg hertil samt for ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet NK-Spildevand A/S.


Du kan finde betalingsvedtægten under siden med vores vedtægter og regulativer.


Nedløbsrør