Bidrag til tømningsordninger

Tømning af private bundfældningstanke mv. betales årligt.


For ejendomme med private bundfældningstanke, der er omfattet af tømningsordningen, skal der betales et årligt tømningsbidrag.


Bidraget beregnes efter størrelsen af tanken og antal tømninger på ejendommen.