Kontraktligt medlemskab

Ejere af ejendomme i det åbne land, der accepterer tilbuddet om kontraktligt medlemskab, skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som øvrige tilsluttede.


Tilslutningsbidraget vil typisk være et reduceret bidrag, da de spildevandsløsninger, der skal etableres, som udgangspunkt alene vil vedrøre ejendommens husspildevand.


De nærmere betingelser for medlemskabet fastsættes i den enkelte kontrakt.


Læs mere om Næstved Kommunes spildevandsplan og kontraktligt medlemskab.