Introfilm om renseanlæg

På renseanlæg renses vandet på 3 måder: mekanisk, biologisk og kemisk.


Den mekaniske rensning er maskiner, der fjerner alle de store ting, som f.eks. toiletpapir, vatpinde, afføring, madolie og sand.


I den biologiske rensning spiser bakterierne alle de flydende ting i vandet, som f.eks. urin, opløst sukker, rengøringsmidler osv.


Til sidst, i den kemiske rensning bliver næringssaltet fosfat fjernet med jern.


Hvordan kan bakterier rense spildevand? Kan man drikke det rensede vand? - Det og mange andre spørgsmål kan du finde svaret på i introduktionsfilmen om vandets vej gennem et renseanlæg, som åbner i en ny fane, når du klikker på billedet herunder:


Vandets vej


Renseprocesserne er yderligere forklaret i vores klimamenupunkt, hvor du blandt andet kan læse om de mange vigtige samfundsressourcer, der er restprodukter fra vores renseprocessor af spildevandet.